Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

DIGITAL SVINDEL OG VOLD var tema på medlemsmøte den 22.11.

Pensjonistforeningen hadde invitert Politiet til medlemsmøte. Førstebetjent Eirik Hiim Torjussen som er forebyggende kontakt for Varanger, møtte. Mellom 50 og 60 lydhøre og aktive pensjonister møtte. Temaet er viktig - hver dag mottar folk sms, oppringninger, mailer mv hvor en henvender seg til "kundene" i den hensikt å lure dem/svindle! Det viktigste rådet han ga oss pensjonister: verken Politi, Bank, teleselskaper og offentlige selskaper ber deg identifisere seg gjennom telefon, sms eller mail!! Videre var temaet "Vold" som mange opplever. Søk hjelp og kontakt politi eller helsetjenester! Gjenvalgt leder av Eldrerådet, Karstein Kristiansen orienterte fra Eldrerådsmøte hvor budsjett 2024 for kommunen bla var tema. Eldrerådet tar til etterretning at kommunen er blakk å må spare, men rådet mener at i en tid med synkende barnetall og voksende antall eldre, må dette også avspeiles i budsjettet. Eldrerådet mener at levekår må ta en større del av budsjettkuttene. Leder ga en orientering fra Styret om aktuelle saker.

En engasjert foredragsholder - og under kaffen!

En engasjert foredragsholder - og under kaffen!

Godt besøkt - Eldrerådets leder orienterer

Godt besøkt - Eldrerådets leder orienterer