Digital opplæring

Tilbud til lokalforeninger

Kurshefter, laget av Yngve Thommesen for Pensjonistforbundet

Kurshefter, laget av Yngve Thommesen for Pensjonistforbundet

Hammerfest og Mehamn pensjonistforeninger har gjennomført digital opplæring for sine medlemmer.

Yngve Thommesen har vært kursholder, som også har skrevet kursheftene, Digital kommunikasjon og Digital kontor.

Yngve Thommesen i Mehamn (foto Arne Josvald Sabbasen)

Yngve Thommesen i Mehamn (foto Arne Josvald Sabbasen)

Kurset har gått over 2 dager, i Mehamn var første dag via Teams/internett og storskjerm. Kursene har blitt godt mottatt og blir gjennomført i regi av Pensjonistforbundet. Kurset er gratis for pensjonistforeningen og medlemmene som deltar på kursene. Tidligere i år har også Kvalsund pensjonistforening gjennomført kurset, der foregikk hele kurset via Teams/internett.

Kurs deltakere i Mehamn (foto Arne Josvald Sabbasen)

Kurs deltakere i Mehamn (foto Arne Josvald Sabbasen)

Kurs deltakerne i Hammerfest følger med på storskjerm (foto Yngve Thommesen)

Kurs deltakerne i Hammerfest følger med på storskjerm (foto Yngve Thommesen)

Foreninger som ønsker å holde kurs for sine medlemmer kan kontakte fylkessekretær telefon 948 90 412 eller prosjektleder Unn Johansen telefon 986 17 209 eller e-post: unn.johansen@pensjonistforbundet.no