Digital opplæring !

Kunne du tenke deg å være med på kurs - kontakt Bjørnar Ottesen på tlf. 934 39 408.

Vi har fått 84.000 fra DAM-stiftelsen til opplæring og veiledning av alle eldre i digitale hjelpemidler. Vi starter opp så for situasjonen tillater det. Det er i forbindelse med en tiltakspakke at Pensjonistforeningen Vi over 60 Vestby har fått innvilget pengene.

Da vi ble orientert om regjeringens tiltakspakke etablerte vi en prosjektgruppe her i Vestby sammen med kommunen.

Målet bak tiltaket er å fremme gode levevilkår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltagelse for sårbare eldre.

Kurset vil ta for seg hvordan man tar i bruk nettbrett, smarttelefoner og ikke minst de forskjellige appene og funksjonene man kan benytte seg av.

Kurset er både for dem som er helt ferske og for de som kanskje ønsker å lære litt mer.

Vi starter opp så fort situasjonen tilsier at vi kan samle flere eldre. Selve kurset vil bli holdt i sentrum, i lokalene til Seniorsenteret. Der vil det være både en kursleder og flere veiledere som kan hjelpe underveis.

Kurset er lagt opp slik at smittevernet er godt ivaretatt. Vi har fått inn plastskjermer som vi vil montere på bordene. På denne måten vil man være ekstra godt beskyttet. Dessuten vil det bare være små grupper som deltar på kursene, mellom seks og åtte personer av gangen.