Digital kompetanse må styrkes

Mye nytt utstyr i velferdsteknologien gjør at den digitale kompetansen må styrkes i hele samfunnet.

eHelsesjef Eirik Sletten orienterte om Fredrikstad kommunes planer om innføring av velferdsteknologi.

eHelsesjef Eirik Sletten orienterte om Fredrikstad kommunes planer om innføring av velferdsteknologi.

92 fremmøtte hørte eHelsesjef i Fredrikstad kommune, Eirik Sletten, fortelle om hva kommunen hadde gjort og hvilke planer som foreligger for videre innføring av velferdsteknologi på Pensjonistforbundet Fredrikstads møte 30. januar.

- Bruk av velferdsteknolog innebærer endrede arbeidsmetoder innenfor et tverrfaglig miljø i helsesektoren og opplæring av både ansatte og sluttbruker. Det innebærer også at den digitale kompetansen må styrkes, uttalte han blant annet.

Sletten opplyste at det var mye nytt utstyr innen velferdsteknologi som måtte prøves ut før det kunne tas i bruk og det var viktig at den var brukerorientert. For tiden arbeider eHelseutvalget med å forberede digital hjemmeoppfølging i samarbeid med sykehus, fastleger og andre kommuner. Dette programmet vil muligens være på plass neste år.

- Selv om vi tar velferdsteknologi mer i bruk framover, vil vi likevel også trenge flere helsemedarbeidere. Og vi kommer ikke utenom at både pårørende og nærstående må bli mer involvert i arbeidet for å skape trygge livsvilkår i eldreomsorgen, sa Eirik Sletten.