Digital høring i Viken fylke

10. november arrangerte Viken fylke en digital høring med tema "Fylkesrådets økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett for 2023". Pensjonistforbundet Akershus var i den forbindelse invitert til høringen for å komme med sine innspill

John Granly, leder i Helseutvalget, medlem i Arbeidsutvalget og styremedlem i Akershus PF.  Foto: Privat

John Granly, leder i Helseutvalget, medlem i Arbeidsutvalget og styremedlem i Akershus PF. Foto: Privat

Pensjonistforbundet Akershus stilte til den digitale høringen representert ved John Granly.

Granly rettet oppmerksomheten mot de viktigste fylkessakene for eldre: Fri tannhelse, universell utvikling av lokalsamfunn og lokale sentere med vesentlig bedre tilgjengelighet for bevegelshemmede. Videre er det ønskelig med fri offentlig reise med kollektiv transport for pensjonister, i tillegg til tilpasning av togvogner og busser for rullator og rullestoler eller andre el-kjøretøy for eldre/funksjonshemmede.

Innspillet fikk gode tilbakemeldinger fra den politiske lederen av høringen på "at de med interesse hadde notert flere viktige innspill fra Pensjonistforbundet Akershus".