Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Digital høring i Viken fylke

10. november arrangerte Viken fylke en digital høring med tema "Fylkesrådets økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett for 2023". Pensjonistforbundet Akershus var i den forbindelse invitert til høringen for å komme med sine innspill

John Granly, leder i Helseutvalget, medlem i Arbeidsutvalget og styremedlem i Akershus PF.  Foto: Privat

John Granly, leder i Helseutvalget, medlem i Arbeidsutvalget og styremedlem i Akershus PF. Foto: Privat

Pensjonistforbundet Akershus stilte til den digitale høringen representert ved John Granly.

Granly rettet oppmerksomheten mot de viktigste fylkessakene for eldre: Fri tannhelse, universell utvikling av lokalsamfunn og lokale sentere med vesentlig bedre tilgjengelighet for bevegelshemmede. Videre er det ønskelig med fri offentlig reise med kollektiv transport for pensjonister, i tillegg til tilpasning av togvogner og busser for rullator og rullestoler eller andre el-kjøretøy for eldre/funksjonshemmede.

Innspillet fikk gode tilbakemeldinger fra den politiske lederen av høringen på "at de med interesse hadde notert flere viktige innspill fra Pensjonistforbundet Akershus".