Digital diskriminering

Gjennom flere år har hver enkelt av oss vært vitne til at samfunnet digitaliseres gjennom stadig innføring og utvikling av elektroniske tjenester. En utvikling som har skjedd og skjer uten brukernes innflytelse.

Pensjonistforbundet Østfold ønsker at dette er slik fremtiden vil se ut; en fornøyd bruker av digitalt verktøy!  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet Østfold ønsker at dette er slik fremtiden vil se ut; en fornøyd bruker av digitalt verktøy! (Illustrasjonsfoto: iStock)

Nye digitale løsninger har blitt en del av hverdagen, uten at det tenkes over at hver ny løsning fører til at flere mennesker føres inn i et ufrivillig utenforskap.

Pensjonistforbundet Østfold er glad for at temaet «Digitalt utenforskap» ble satt på dagsorden under årets Arendalsuke og av Landskonferansen for fylkeseldreråd.

I dagens samfunn er det nærmest en selvfølge at den enkelte skal utføre sine banktjenester selv gjennom digitale løsninger, at all korrespondanse med forsikringsselskap skal skje elektronisk. Det offentlige har et elektronisk skjemavelde der det nærmest er et krav at innbyggerne skal benytte. Hele denne utviklingen har skjedd uten noen form for opplæring. Dette er digital diskriminering som fører til utenforskap

Pensjonistforbundet Østfold krever at alle samfunnsaktører som har digitale løsninger, både offentlige og private, tar ansvar for nødvendig opplæring av brukerne. Samtidig ber vi om at informasjon og dialog med innbyggere som ikke har hatt mulighet til å følge den digitale utviklingen, skjer i verdige og trygge former.