Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Dette er pensjonistenes penger

Vi tok opp etterslep i pensjonsregulering, forhandlingsrett og minstepensjon i stortingshøring om forslag til å endre folketrygdloven.

Høringsrunden der Pensjonistforbundet var eneste deltager, ble gjennomført på Zoom og streamet via Stortingets Nett-TV. (skjermdump)

Høringsrunden der Pensjonistforbundet var eneste deltager, ble gjennomført på Zoom og streamet via Stortingets Nett-TV. (skjermdump)

Generalsekretær Harald Olimb Norman og områdeleder Ragnhild Dahl innledet tirsdag 1. februar for Stortingets Arbeids- og sosialkomité om forslag til endringer i folketrygdloven.

Pensjonistforbundet var den eneste organisasjonen som hadde meldt seg til å komme med høringsinnspill til stortingskomiteen i den viktige saken om folketrygdloven.

– Dette er en viktig høring. En million alderspensjonister skal få regulert sin pensjon i fremtiden gjennom denne proposisjonen, innledet Norman.

En proposisjon til Stortinget (lovvedtak), forkortet Prop. L, inneholder forslag til lovvedtak.

Generalsekretæren tok for seg tre områder som denne proposisjonen berører: Etterslep i reguleringen av pensjon fra 2021, forhandlingsrett og minstepensjonister under EUs fattigdomsgrense.

Etterslepet i pensjonsreguleringen

Lønnsveksten i samfunnet er med på å bestemme pensjonsøkningen, men dette gjøres ved at regjeringen først anslår hva lønnsveksten blir i inneværende år, og så justeres pensjonsøkningen i etterkant når man vet sikkert hvor stor lønnsveksten ble det året. 

Norman poengterte at Pensjonistforbundet ikke var enig i Solberg-regjeringens regnemåte for å etterbetale pensjon i fjor, og at forbundet fikk medhold i sin regnemåte i Stortinget. Forskjellen i regnemåte utgjør mye penger for pensjonistene.

– Det rare er, at nå gjør det samme departementet det samme en gang til, selv om vi har fått en ny regjering som støttet vårt syn da de satt i opposisjon, sa Norman.

Våren 2021 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,4 prosent, men nå viser det seg at lønnsveksten ble på 3,3 prosent.

– Avviket på 0,9 prosentpoeng er pensjonistenes penger. I proposisjonen legges det opp til at pensjonistene mister halvparten av etterslepet.

Forhandlingsrett

Det står i proposisjonen at pensjonister har fått en forhandlingsrett.

– Det er vanskelig å se hva den forhandlingsretten går ut på, annet enn at vi har fått flere møteplasser med regjeringen. Vi ber derfor om at komiteen stiller spørsmål til regjeringen: Hva er det vi skal forhandle om, og hvilken pott er det vi skal forhandle om? Jeg går ut fra at vi ikke har fått forhandlingsrett om hele statsbudsjettet, sa Norman.

Minstepensjon

Hvis minstepensjon skal reguleres med et gjennomsnitt av lønnsveksten og prisveksten, vil avstanden mellom EUs fattigdomsgrense og minstepensjon bli bare større og større.

– Det minste som må gjøres, er å regulere minstepensjon på linje med lønnsveksten, sa Pensjonistforbundets generalsekretær.

Du kan se hele innspillet til Harald Norman i komiteen i videoen under:

Spørrerunde

Etter innledningen ble det en spørrerunde i komiteen. Her stilte komitéleder Kirsti Bergstø (SV) spørsmål om forhandlingsrett, Henrik Asheim (H) og Trine Lise Sundnes (Ap) spurte om utregning av etterslepet og Per Olaf Lundteigen (Sp) spurte om utregningen av minstepensjon. 

I videoen under kan du høre alle spørsmålene som ble stilt, og svarene vi kom med: