Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Dette er et fint initiativ fra Pensjonistforbundet

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn sendes ut i hele landet. Den skal gjøre arbeidet lettere for eldrerådene.

Mange har deltatt i utviklingen av håndboken. Alle foto: Oda Hveem

Mange har deltatt i utviklingen av håndboken. Alle foto: Oda Hveem

Målet er at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet og unngå ensomhet. Nå får alle landets eldreråd en håndbok til hjelp i arbeidet, på initiativ fra Pensjonistforbundet. 

Mange har deltatt i utviklingen av håndboken – kommuner, Husbanken og KS.

Anerkjenner arbeidet

Det er Pensjonistforbundet som har tatt initiativ og som nå vil distribuere håndboka til alle landets eldreråd. Samarbeidet mellom regjeringen, KS og Pensjonistforbundet ble markert torsdag.

(Les mer under bildegalleriet.)

  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem
  • Hånboka ble lansert torsdag 9. september. Foto: Oda Hveem

- Vi er fornøyde med at både statsråden og styrelederen i KS på denne måten anerkjenner og ser betydningen av arbeidet med et aldersvennlig samfunn. Vi tror denne håndboken vil være et viktig bidrag for å følge opp arbeidet lokalt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Fint initiativ

- Dette er et fint initiativ fra Pensjonistforbundet. Det er kjempeviktig at eldrerådene brukes aktivt. Håndboka viser gode eksempler fra kommuner som har gjort et godt arbeid, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram. 

- Håndboka er et viktig element i Leve hele Livet. Det er stort engasjement i kommunene for dette, men jeg tror det også er behov for flere gode råd og vink på veien for å forstå hva et aldersvennlig samfunn er. Målet er at mennesker skal leve aktive og gode liv. Jeg håper vi skal lykkes med dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Senteret for et aldersvennlig Norge vil også følge opp arbeidet. 

- I kommunene er det mange ressurssterke eldre med mye erfaring, som er en viktig ressurs i dette arbeidet, sier leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen.

Håndboka kan bestilles eller lastes ned digitalt her.

Håndboka er i utgangspunktet gratis, og KS sender den ut til alle eldreråd nå. Siden det koster mye å trykke den opp, kan den ikke deles ut til alle som ønsker det. Men den kan lastes gratis ned fra KS' nettsider (linken over) hvis man vil printe den ut selv.

F.v. styreleder i KS Bjørn Arild Gram, forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, helseminister Bent Høie og leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen. Foto: Oda Hveem

F.v. styreleder i KS Bjørn Arild Gram, forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen, helseminister Bent Høie og leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen. Foto: Oda Hveem