Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Dette er aldersdiskriminering av fripoliseeierne

Pensjonistforbundets leder er skuffet og forundret over regelendring fra departementet.

Pensjonistforbundet mener at det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, å velge raskere utbetaling av fripoliser. Det kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet mener at det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, å velge raskere utbetaling av fripoliser. Det kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

I desember i fjor vedtok Stortinget nye regler slik at kundene kunne velge en raskere utbetaling av sine fripoliser. Nå viser det seg at valgfriheten ikke gjelder alle.

Pensjonistforbundet hadde jobbet for at de nye reglene skulle være slik at kunden selv kunne bestemme når og hvordan fripolisen skulle utbetales og var fornøyd med at vi ble hørt av Stortinget.

Pensjonistforbundets reaksjon på Stortingets avgjørelse i desember var slik:

«De som ønsker å beholde den livsvarige pensjonsutbetalingen fra fripolisen sin, får det. Samtidig får de kundene som har en fripolise med en årlig utbetaling på mindre enn 1 G (106.399 kroner) en mulighet til å få utbetalt fripolisen i et raskere tempo, dersom noen skulle ønske det. Folk kan ha ulike ønsker og behov, men dette sikrer at det er kunden selv som får bestemme, og det er vi godt fornøyd med.»

Nå viser det seg at departementet i etterkant har innført regler som gjør at valgfriheten ikke gjelder de eldste fripoliseeierne.

Stortinget vedtok at kunder som har en fripolise med en årlig utbetaling på mindre enn 1 G (106.399 kroner), fikk en mulighet til å få utbetalt fripolisen i et raskere tempo dersom kunden selv ønsker det.

Aldersdiskriminering

Tidligere var den øvre grensen slik at kunder med en livsvarig eller opphørende fripolise med en lavere utbetaling enn 0,3 G per år, kunne kreve at fripolisens utbetalingstid reduseres til det antall hele år som er nødvendig for at den årlige pensjonen skal utgjøre om lag 0,3 G.

Departementet har imidlertid laget regler som medfører at kunder som hadde startet uttaket av fripolisen før de nye reglene kom på plass, vil utestenges fra muligheten til raskere utbetaling.

– Dette er aldersdiskriminering av fripoliseeierne, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Skuffet og forundret

– Stortinget ble aldri informert om at en så stor gruppe av fripoliseeierne ikke ville være omfattet av nye reglene. Jeg er både skuffet og forundret over at departementet kan innføre disse reglene etter at Stortinget har vedtatt regler som skal være til fripolisekundenes fordel. 

– Opptjente fripoliserettigheter i livselskap svekker seg hvert år, og det haster med å få satt inn tiltak for å bedre situasjonen. Muligheten til å kunne velge raskere utbetaling kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. Det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, avslutter Davidsen.

Pensjonistforbundet vil jobbe videre for at de nye reglene også skal omfatte fripoliseeiere som har begynt å ta ut fripolisen.