Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dette betyr trygdeoppgjøret for deg

Beregn den nye pensjonen din etter trygdeoppgjøret.

På årsbasis er veksten i alderspensjon 1,25 prosent. Prisveksten for 2019 er anslått å bli 1,4 prosent, og med dette utfallet vil kjøpekraften svekkes med 0,15 prosent i 2020. (Illustrasjonsfoto: iStock)

På årsbasis er veksten i alderspensjon 1,25 prosent. Prisveksten for 2019 er anslått å bli 1,4 prosent, og med dette utfallet vil kjøpekraften svekkes med 0,15 prosent i 2020. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Opprinnelig publisert 03. september 2020 – av Sindre Farstad

Årets trygdeoppgjør innebærer at alderspensjonen øker med 0,74 prosent med virkning fra 1. mai.

På årsbasis gir trygdeoppgjøret en vekst i alderspensjonen med 1,25 prosent. Din nye oppjusterte pensjonsutbetaling fra folketrygden blir utbetalt første gang 20. oktober, og da mottar du samtidig etterbetaling for månedene fra mai til og med september.

Grunnbeløpet (G) øker fra 99.858 kroner til 101.351 kroner, en økning på 1,5 prosent fra 1. mai. Alderspensjon under opptjening og uføretrygd reguleres med veksten i G, og øker dermed også med 1,5 prosent.

På årsbasis er veksten i grunnbeløpet, uføretrygd og pensjon under opptjening 2,01 prosent. Dette kommer av en anslått lønnsvekst på 1,7 prosent for 2020, og i tillegg 0,3 prosentpoeng ekstra for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2019. I trygdeoppgjøret i fjor ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,2 prosent, mens faktisk lønnsvekst i ettertid er beregnet til 3,5 prosent.

ALDERSPENSJON OG MINSTEPENSJON

Alderspensjon under utbetaling øker med 0,74 prosent fra mai. (Øker med 1,5 prosent som deretter fratrekkes 0,75 prosent).

En pensjon som var 20.000 kroner i måneden før skatt i april 2020, øker dermed med 148 kroner til 20.148 kroner i måneden med virkning fra mai 2020.

Den nye pensjonen beregnes slik:

20.000 kr x (1 + 1,5 %) = 20.300 kr

20.300 kr x 0,75 % = 152 kr

20.300 kr – 152 kr = 20.148 kr

På årsbasis er veksten i alderspensjon 1,25 prosent. Prisveksten for 2020 er anslått å bli 1,4 prosent, og med dette utfallet vil kjøpekraften svekkes med 0,15 prosent i 2020.

Vi vet ikke med sikkerhet hva prisveksten faktisk blir i 2020 før året er over. Kjøpekraften kan svekkes eller bedres, avhengig av hvor mye prisene stiger i resten av året.

Satsene for minste pensjonsnivå (minstepensjon) og garantipensjon for alderspensjonister øker med 0,92 prosent, fra 1. mai. På årsbasis er veksten beregnet til 1,41 prosent.

Lav sats, som gjelder minstepensjonister med ektefelle som mottar pensjon, øker fra 157.171 kroner til 158.621 kroner, med virkning fra 1. mai 2020.

Ordinær sats, som gjelder når ektefelle mottar uføretrygd eller har inntekt over 2 G, øker fra 181.908 kroner til 183.587 kroner.

Høy sats, som gjelder når ektefellen har inntekt under 2 G, øker fra 191.422 kroner til 193.188 kroner.

Sats for enslige minstepensjonister, øker fra 202.818 kroner til 204.690 kroner. 

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år, øker fra 297.955 kroner til 300.704 kroner.

Minste årlige sats for uføretrygdede øker med 1,5 prosent fra 1. mai. På årsbasis øker satsene med 2,01 prosent.

For uføre er minstesatsene ulike om du er enslig eller bor sammen med ektefelle eller samboer.

-Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er ny minstesats 231.080 kroner (2,28 G).

-Er du enslig, er den årlige ytelsen 251.350 kroner (2,48 G).

-Er du definert som «ung ufør» er satsen 269.594 kroner (2,66 G) om du bor sammen med ektefelle eller samboer, og 294.931 kroner (2,91 G) om du er enslig.