Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Det viktigste er at vi får gjennomslag

Forbundsleder Jan Davidsen er i full gang med høringsrunder i Stortinget.

Områdeleder Ragnhild N. Dahl og forbundsleder Jan Davidsen på vei inn til den første høringen i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for neste år. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Områdeleder Ragnhild N. Dahl og forbundsleder Jan Davidsen på vei inn til den første høringen i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for neste år. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

De kommende ukene blir det arrangert flere åpne høringer i Stortinget angående regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Pensjonistforbundet har fått invitasjon til å delta i flere høringer, og dette er viktige anledninger til å markere våre standpunkter på vegne av medlemmene våre. Vi leverer i tillegg skriftlige innspill. 

Fripoliser og minstepensjon

Først ut var finanskomiteen mandag 17. oktober, der forbundsleder Jan Davidsen i likhet med en rekke andre organisasjoner fikk tre minutter til å fremme Pensjonistforbundets syn. I etterkant kom det spørsmål om fripolisesaken og risikoen for skatt på minstepensjon, dersom man ikke gjør noe med grensene for beskatning når minstepensjonen øker.

– Dette gikk helt greit, kommenterte Davidsen i etterkant. 

– Det viktigste er at vi får gjennomslag når budsjettet kommer til behandling på Stortinget i desember. Det er nettopp derfor arbeidet vi gjør i disse to ukene er så viktig, slik at representantene som sitter i de ulike komiteene blir klar over våre saker og standpunkter.

Flere høringer

Pensjonistforbundet var den eneste seniororganisasjonen som deltok i høringen i finanskomiteen.

De nærmeste dagene ser vi fram til å møte i disse komiteene:

  • Finanskomiteen: Høring mandag 17. oktober
  • Helsekomiteen: Høring den 18. oktober
  • Arbeids- og sosialkomiteen: 20. oktober
  • Kommunal- og forvaltningskomiteen : 24. oktober

I tillegg har vi anmodet om deltagelse i Familie- og kulturkomiteen (høringer 25. og 27. oktober).

Du kan laste ned våre skriftlige høringsinnspill her: