Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

DET SVINGER PÅ BØMLO

Pensjonistforbundet Bømlo sin leder Kristine Sele kunne ønske vel 80 pensjonister til møte på Moster for første gang 31. oktober 2022. Et arrangement mange satte stor pris på ,og ikke minst, førte til at laget fikk mange nye medlemmer.

Kulepennene gikk tørre. Mange nye ønsket medlemskap i Pensjonistforbundet Bømlo på møtet, som for første gang var lagt til Moster

Kulepennene gikk tørre. Mange nye ønsket medlemskap i Pensjonistforbundet Bømlo på møtet, som for første gang var lagt til Moster

Vel 80 pensjonister fant veien til Salem på Moster mandag 31. oktober kl. 11.30, der Pensjonistforbundet Bømlo inviterte medlemmer og ikke-medlemmer til møte med hyggelige rammer.

Etter "Ord for dagen" ved Jan Westermoen, innledet fylkesleder Vigdis Ravnøy om Pensjonistforbundet - en organisasjon for alle pensjonister. Hun tok for seg litt om forbundets historie og hvilke saker forbundet har jobbet med gjennom årene, spesielt de siste årene. Blant annet trygdeoppgjørene og minstepensjonistene, fripolisene og pensjon fra staten. Hun la i innledningen sterk vekt på at forbundet trenger nye medlemmer for å beholde innflytelsen sin overfor de politiske myndighetene. Både sentralt, på fylket og lokalt. Eldrerådene er og blir viktige samarbeidspartnere lokalt i årene som kommer. Fylkeslederen ønsket seg også yngre medlemmer for å kunne rekruttere til verv i foreningene.

Hun anmodet også møtet om å sørge for å få eldrepolitikk inn i partiprogrammene til de ulike partiene som stiller til valg i kommunen. Og så gjerne at pensjonister sa seg villige til å stille til valg.

Franc Ole Olsen (svoger til avdøde Kenneth Sivertsen) underholdt forsamlingen blant annet med melodier fra vår egen ungdom.

Som vanlig ble det servert betasuppe, flatbrød, kaffe og kaker før åresalget. Det var også mange pensjonister som ønsket medlemskap i Pensjonistforbundet Bømlo, og det var nærmest som "blekket sprutet" mens vervearket ble fylt ut.

Lederen i Pensjonistforbundet Bømlo, Kristine Sele ledet møtet og hun hadde god hjelp av styret både til det tekniske og gjøre rammen om møtet hyggelig.

 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2
 • Sigrun Marit Hansen liker å
pynte bordene
 • Leder av PF Bømlo, 
Kristine Sele
skal snart ønske velkommen
 • Underholdning ved 
Franc Ole Olsen ble godt
mottatt
 • Franc Ole Olsen underholdt
med melodier fra vår
ungdom
 • "Blekket sprutet" da de nye
medlemmene skulle fylle ut
verveskjemaet
 • Klart vi skal bli medlemmer
forkynte disse 2