Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Det nye styret 2023

Nytt styre valgt på årsmøtet i Kristiansund den 09. mars

Forran fra venstre: nestleder Bengt Gustav Eriksson, Kristiansund, leder Anne Lise Hessen Følsvik, Valderøya, Paula Næss Skår, Kleive. Bak fra venstre: 2. vara Arnhild Vik, Ulsteinvik, Ole Stokke, Skodje, Jens Peter Jelle, Stranda og ny Magnhild Gjelsten Søvik, Gjemnes. Helge Røv, Surnadal og ny 1. vara Roger Arne Hammer, Tustna var ikke til stede når bilde ble tatt.

Forran fra venstre: nestleder Bengt Gustav Eriksson, Kristiansund, leder Anne Lise Hessen Følsvik, Valderøya, Paula Næss Skår, Kleive. Bak fra venstre: 2. vara Arnhild Vik, Ulsteinvik, Ole Stokke, Skodje, Jens Peter Jelle, Stranda og ny Magnhild Gjelsten Søvik, Gjemnes. Helge Røv, Surnadal og ny 1. vara Roger Arne Hammer, Tustna var ikke til stede når bilde ble tatt.