Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Den internasjonale eldredagen 2022 på Tynset

Arrangør: Eldrerådet Tynset

Tynset Pensjonistforening deltok på arrangementet.  Her Jan Inge Nordeng på talerstolen

Tynset Pensjonistforening deltok på arrangementet. Her Jan Inge Nordeng på talerstolen

Temaet for dagen : MØTEPLASSEN.

Leder i Elderrådet Tynset, Reidun Kirkbakk ønsket velkommen.

Deretter ble det underholdning ved elevene på N.Ø.vg.Skole, musikklinjen. Flere av elevene trakterte flere instrumenter og sang også.

Gudrun Bakken fremsnakket TYNSET FRIVILLIGSENRTAL på en overbevisende måte. Maria Storberg forklarte oss hva NYBY.No er.

Deretter ble alle 71 fremmøtte anmodet om å forflytte seg en etasje opp. Der var det dekket på til bevertning av elever fra skolen. På menyen sto fiskesuppe med brød, eplekake og kaffe.

Så ble ordet gitt til helse- og omsorgssjef i Tynset Kommune, Marit Motrøen. Hun snakket selvfølgelig om sitt felt, helse og omsorg. Neste på talerliste var Jan Inge Nordeng, Tynset Pensjonistforening. Han snakket om foreningens "gjøren og laden" og inviterte gjestene til møtene på Frivilligsentralen. Ord for dagen var ved kommunedirektør i Tynset Kommune, Erling Strålberg.

Skolen tilbød trim for de frammøtte ved VG3 Idrett, og en quiz der vinnerlaget (SOLVEIGS) besto av Solveig Siksø, Vera Haugseggen og Kjell Arne Hugubakken. De dro i land en overlegen seier.

Dette laget vant QUIZEN :  SOLVEIGS.

Dette laget vant QUIZEN : SOLVEIGS.