Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Den gyldne Spaserstokk

Lørenskog pensjonistforening

Vi minner om innlevering av trimdagbok for 2020, siste frist er 01. august 2021 og kan sendes inn til:

Lørenskog Pensjonistforening Postboks 305 1471 LØRENSKOG

Eller send E-post til: a-shauge@online.no