Den gyldne spaserstokk

INNLEVERING AV TRIMDAGBOK FOR 2020

Innlevering av Trimdagbok for 2020

Vi minner om innlevering av trimdagbok (gul) for 2020, siste frist for innlevering er 26. april 2021 og kan sendes inn til:

Lørenskog Pensjonistforening

Postboks 305

1471 LØRENSKOG

Ta gjerne kontakt med Arne Hauge for mer informasjon tlf. 976 75 620 eller send en E-post til: a-shauge@online.no

Utdeling av nye "Trimdagbøker" for 2021 vil bli utlevert på vårt medlemsmøte april/mai.