Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Debattene vi deltar i under Arendalsuka i år

Pensjonistforbundet deltar på Arendalsuka 2023, og her finner du informasjon om debattene vi arrangerer og deltar i.

Mange engasjerte seg i Arendalsuka i fjor. Pensjonistforbundet vil være på plass i år også.

Mange engasjerte seg i Arendalsuka i fjor. Pensjonistforbundet vil være på plass i år også.

Våre debatter

Pensjonistforbundet arrangerer to debatter under Arendalsuka. Disse vil strømmes direkte på Facebook og på våre nettsider. Du kan besøke vår stand på Arendalsuka på Sam Eydes plass 80 (se kart her).

Til dere som ikke deltar fysisk i Arendal: Begge arrangementene blir streamet direkte på Pensjonistforbundets nettside for live-arrangementer.

Din alderdom - ditt ansvar?

Tirsdag 15/8 2023 20:30 - 21:30.

Det blir stadig flere eldre. Derfor vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Eldreomsorgen er allerede i krise. Helsepersonellkommisjonen hevder at det må bli færre ansatte per pasient. Er det virkelig ikke behov for mer penger og flere hender? Kan utfordringene kun løses gjennom bedre organisering, strengere prioritering og å jobbe smartere? Hva innebærer det «å ta ansvar for egen alderdom»? Dette er bare noen av spørsmålene vi debatterer.

Her kan du se opptak av debatten:

Bo trygt hjemme - men hvor skal vi bo?

Onsdag 16/8 2023 16:30 - 17:30.

Denne debatten arrangerer vi sammen med Huseierne. Mange eldre bor i boliger som er vanskelig å tilpasse til en god alderdom, og få av oss planlegger godt og i god tid. Nå kommer Bo trygt hjemme-reformen, men er tiltakene gode nok for å møte det boligbehovet som eldre vil ha dersom de skal kunne bo trygt hjemme hele livet?

Her kan du se opptak av debatten:

Andre debatter vi deltar i

I tillegg til våre egne debatter, deltar vi i følgende debatter:

Bærekraftig matomsorg i helse- og omsorgstjenestene.

Mandag 14/8 2023 10:30 - 11:15.

Hvordan kan vi sikre en mer bærekraftig og sunn matkultur i helsesektoren? Det er viktigere enn noen gang at vi tar ansvar for helsen og trivselen til personer i omsorgstjenestene, og dette inkluderer maten de spiser. Foredraget er en mulighet til å lære om beste praksis og innovative tilnærminger til bærekraftig matomsorg, samt å diskutere politiske løsninger for å øke kvaliteten på maten som serveres i helsesektoren. 

Les mer om debatten her.

Også voksne utsettes for vold og overgrep. Hvordan kan vi ivareta våre sårbare eldre?

Mandag 14/8 2023 12:30 - 13:30.

Mange eldre utsettes for vold og overgrep, også på sykehjem. Et panel av dyktige fagpersoner og politikere vil diskutere hva vold i nære relasjoner er, hvordan vi møter utfordringene nasjonalt og lokalt i kommunene, og hva som faktisk virker.

Les mer om debatten her.

Nye modeller for å sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre.

Tirsdag 15/8 2023 16:45 - 18:00.

Arrangementet starter med en debatt om smidig og sikker ehelse, der panelet diskuterer hvordan vi kan sikre pålitelige og trygge helsedata i en mer usikker og digitalisert verden. Deretter vil debatten ta for seg hvordan sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende i lys av bemanningskrisen vi vil står overfor.

Les mer om debatten her.

Innovasjon for å løse morgendagens utfordringer.

Onsdag 16/8 2023 17:00 - 19:00.

Posten samarbeider med kommunesektorens organisasjon om et nytt dørterskeltilbud og hvilken nytte og effekt en slik tjeneste vil ha opp mot demografiutfordringene i Norge. Pilottester er gjennomført med gode resultater, og nå ønsker vi å se videre på hvilke behov og erfaringer andre offentlige etater har og kan dra nytte av med et slikt tilbud.

Les mer om debatten her.

Planlegging for egen alderdom - en utfordrende mulighet.

Torsdag 17/8 2023 08:00 - 08:45.

«Å planlegge for egen alderdom» ble en brannfakkel i debatten om eldreomsorgen tidligere i år. På dette arrangementet tar vi debatten om å planlegge for egen alderdom.

Les mer om debatten her.

Teknologiens rolle i en bærekraftig helsetjeneste.

Torsdag 17/8 2023 09:00 - 09:45.

For å sikre bærekraftige helsetjenester i fremtiden må vi erstatte mennesker med teknologi. Helsepersonell-loven pålegger helsepersonell å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, men hvordan ser omsorgsfulle teknologistøttede tjenester ut? 

Les mer om debatten her.

Enklere liv for eldre - leve, ikke bare eksistere.

Torsdag 17/8 2023 12:00 - 12:45.

Vi står overfor negative trender med økende ensomhet i befolkningen. Dette har en betydelig innvirkning på folks trivsel og helse. Tre store utfordringer for helsesektoren: flere eldre, manglende arbeidskraft, manglende penger. 

Denne sesjonen vil utforske og diskutere ulike innovative løsninger som kan gi et enklere liv for eldre.

Les mer om debatten her.