Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

De vil fjerne samordningsfellen

SP, SV og Rødt støtter Pensjonistforbundet. Snart står slaget i Stortinget.

SP, SV og Rødt støtter Pensjonistforbundet og vil fjerne samordningsfellen. F.v. forbundsleder Jan Davidsen, Per Olaf Lundteigen (SP), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Solfrid Lerbrekk (SV).

SP, SV og Rødt støtter Pensjonistforbundet og vil fjerne samordningsfellen. F.v. forbundsleder Jan Davidsen, Per Olaf Lundteigen (SP), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Solfrid Lerbrekk (SV).

Opprinnelig publisert 04. november 2020 – av Bjørg Karin Buttedahl

Folk flest tror at formålet med pensjonsreformen er at folk skal arbeide lenger. Men samordningsloven innebærer at man kan tape hele tjenestepensjonen man har spart opp etter 30-40 års arbeid, dersom man jobber for lenge.

Offentlig ansatte født fra 1944 til og med 1962 taper tjenestepensjon jo lenger de arbeider etter fylte 67 år. Den såkalte samordningsfellen ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Rette opp urett

Senterpartiet støtter Pensjonistforbundet og vil fjerne samordningsfellen. Partiet foreslår å endre samordningsloven. Forslaget som skal opp til votering i Stortinget 17. november innebærer en lovendring som vil rette opp den uretten som flere tusen offentlig ansatte hittil har blitt utsatt for.

Det vil også forhindre at fremtidige pensjonister født til og med 1962 vil oppleve det samme. Og det vil fjerne den negative effekten nåværende samordningslov har på arbeidslinjen, slik at flere vil ønske å arbeide lenger, i tråd med pensjonsreformens intensjon. 

Forslaget kommer til behandling i Stortinget 17. november.

Hvor står Frp og Ap?

SV og Rødt støtter SP, men hvor står Frp og Arbeiderpartiet i saken? Kan det bli flertall for å rette opp denne urettmessigheten, en gang for alle?

- Vi håper også disse partiene ser den urettferdigheten ansatte i offentlig sektor blir utsatt for og at de støtter Senterpartiets forslag, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. Alle organisasjoner for ansatte i offentlig sektor og Pensjonistforbundet har protestert på denne samordningen av pensjon helt fra den ble lansert i 2010. 

Tusenvis av pensjonister har tapt store summer på å stå lenger i arbeid, slik samfunnet ønsker. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Vedlegg

Last ned rapporten om Samordningsfellen (PDF) her.

Rapport - Samordningsfellen.pdf