Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dato for årsmøte og høstkonferanse

Styret i Pensjonistforbundet Hordaland har vedtatt dato for årsmøte og høstkonferanse 2021

Pensjonistforbundet Hordaland satser i 2021 på fysiske møter og har valgt datoer der det stor sjans for at møtene kan avholdes fysisk.

Pensjonistforbundet Hordaland satser i 2021 på fysiske møter og har valgt datoer der det stor sjans for at møtene kan avholdes fysisk.

Dato for årsmøte er 15. juni 2021

Dato for høstkonferansen er 12. - 13. oktober.

Lokallagene oppfordres å utsette sine årsmøter til et tidspunkt der et fysisk møte kan gjennomføres i trå med smittevernregler og alle deltakere kan føle seg trygge, senest innen slutten av mai.