Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs vår og høsten 2023

Lørenskog Pensjonistforening

Dataopplæring vår og høsten 2023 - Lørenskog Pensjonistforening

Våre datakurs i Nettbrett og smarttelefon er populære. Mange av våre medlemmer vil gjerne delta på våre datakurs. Vi har stort sett venteliste til våre datakurs.

I følge vår kursplan for 2023 så har vi kjørt 3 grunnkurs i bruk av Nettbrett og smarttelefon og 2 videre gående kurs.

Kursene gikk over 2 dager a 4 timer hver gang og hadde 8 -10 deltagere. Deltagerne fikk utlevert eget kurshefte, utarbeidet av Pensjonistforbundet og et eget vedlegg med detaljerte funksjoner. Kursleder har vert Finn Åge Løvlien. Denne fine gjengen deltok på vårt siste grunnkurs for i år den 18 og 19. oktober. 2023.

Kurshefte vi fikk utlevert var lagt opp slik at vi lett kunne repetere stoffet hjemme. Alle kursene var gratis og ble betalt av Pensjonistforbundet.

På disse kursene lærte vi smarte og nyttige løsninger som vi vil ha stor glede av i vår hverdag.