Datakurs på Engerneset

Nettbrett og smarte telefoner var temaet da medlemmer i N.Trysil pensjonistforening var samlet til kurs de siste dagene på februar.

“Friminuttet” ble lagt utendørs i det fine været. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

“Friminuttet” ble lagt utendørs i det fine været. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Interessen for å lære mer om praktisk bruk av data er stor i N.Trysil pensjonistforening, og nylig fikk ni av medlemmene påfyll av kunnskaper og ferdigheter i bruken av smarte telefoner og nettbrett. I løpet av to hektiske dager ble det jobbet aktivt med temaer som er aktuelle i hverdagen: Faktasøk på internett, nedlasting og bruk av apper, selvbetjening på offentlige nettsteder, pluss en rekke smarte knep og triks.

Datasikkerhet ble viet mye tid. Hvilke farer og trusler møter vi daglig, og hvordan skal vi best beskytte oss mot å bli svindlet? Deltakerne noterte seg viktige regler for å øke datasikkerheten.

Det er Pensjonistforbundet som finansierer disse kursene, og det er Brettskolen v/Finn-Åge Løvlien som står for undervisningen.