Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs for nybegynnere og "nye"datalærere

Tromsø 12. oktober

Yngve Thommesen fra Smarttelefonen, Pensjonistforbundet sentralt, kommer for å ha datakurs for oss.

Yngve Thommesen fra Smarttelefonen, Pensjonistforbundet sentralt, kommer for å ha datakurs for oss.

Vi har datakurs for nybegynnere og for de som ønsker å bli datalærer hos oss.

Vi betaler 400 kr timen for jobben som datalærer. Som regel holder vi kurs på 3 timer for nybegynnere.

Vi begynner dagen med datakurs for lærere som varer i 3 timer, også fortsetter vi med kurs i 3 timer for nybegynnere. De "nye" datalærerne er medhjelpere på denne delen.

Tromsø 12. oktober, Radisson Blu Hotel

Påmeldingsfrist 5. oktober til troms@pensjonistforbundet.no eller på tlf 48051379. Kurset gratis.