Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs

Datakurs for medlemmene.

Siggerud pensjonistforening har holdt datakurs.

Digital kommunikasjon og bruk av digitale verktøy og tjenester er noe vår hverdag, preges mer og mer av, og interessen for å lære seg mer om data har vært etterspurt på våre møter. Vi arrangerte derfor datakurs for våre medlemmer. Dette ble populært og kurset måtte gå over to ganger: Den 1. og 8. februar. Siggerud skole var velvillig og stilte med lokale noe de 20 personene som meldte seg, var fornøyde med.

Lærerne var dataingeniør Rolf Hansen, assistert av vår egen Leif Hansen.

Programmet ble formet av interesser som deltagerne hadde meldt før kurset. Det ble lagt stor vekt på sikkerhet ved bruk av Internett, både når det gjelder bank, offentlige dokumenter og farene for identitets tyveri. Deltagerne fikk hjelp knyttet til smart telefon, nettbrett og PC.

Vi fikk en god innføring i databruk og Rolf Hansen sitt tilbud om at vi kunne kontakte han per telefon ved spørsmål, ble satt stor pris på.

Siggerud pensjonistforening retter en stor takk til velvillige lærere.

Dataingeniør Rolf Hansen

Dataingeniør Rolf Hansen

Kursansvarlig Leif Hansen

Kursansvarlig Leif Hansen