Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs 28 - 29. mars 2022

Lørenskog Pensjonistforening

Datakurs - Nettbrett og Smarttelefon 28 og 29. mars 2022

Det er mange av våre medlemmer som ønsker å delta på våre datakurs. Vi har medlemmer som står på venteliste for å kunne får delta på våre datakurs og det er gøy.

Denne fine gjengen deltok på vårt datakurs 28 -29.03. Kurset gikk over 2 dager a 4 timer hver gang og hadde 9 deltagere. Kursleder var Finn Åge Løvlien. Deltagerne fikk utlevert opplæringshefte utarbeidet av Pensjonistforbundet og et eget vedlegg over detaljerte funksjoner. Her lærte vi smarte og nyttige løsninger, som vi vil har stor nytte og glede av i vår hverdag som blir mer og mer digitaliset.