Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs 19 - 20. april 2023

Lørenskog Pensjonistforening

Denne fine gjengen deltok på vårt Videregående datakurs i bruk av Nettbrett og smarttelefon 19 - 20. april 2023. Kurset gikk over to dager a 4 timer hver gang. Kursleder var Finn Åge Løvlien. Her lærte vi smarte og nyttige løsninger, som vi vil har stor glede av i vår hverdag.