Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs

Lørenskog Pensjonistforening

Digital kommunikasjon og bruk av digitale verktøy og tjenester er noe vår hverdag, preges mer og mer av. Pensjonistforbundet har utarbeidet opplærings materiale 3 kurshefter (Digital kommunikasjon, Data kontor, Kom i gang med Facebook + et lite hefte for Smarttelefon/nettbrett)

Dette er et flott tilbud som kommer våre medlemmer til gode, og gir oss mulighet til å kunne kjøre data-kurs. I november kjørte vi et kurs i Nettbrett og Smarttelefon den 01.11 - 02.11.2021. Kurset gikk over 2 ganger a 4 timer hver gang og hadde 8 deltagere. I kurset ble det benyttet eget kurshefte "Digital kommunikasjon" dette hefte er lagt opp slik at en lett kan repetere stoffet på egen hånd. Kurset ble kjørt som et pilotkurs å ga oss fine tilbakemeldinger og mulighet til justering for senere kurs.

I 2022 har vi planlagt og kjøre 2 kurs i Nettbrett/Smarttelefon (grunnkurs) og 2 videregående kurs Nettbrett/Smarttelefon.

I tillegg planlegger vi å kjøre 1 PC kurs og 1 kurs i Foto og bildebehandling. Du kan lese mer om disse kursene på vår egen hjemmeside se "Kursplan - data kurs for 2022" . Følg oss her: lorenskogpf.no

Påmelding send SMS til Klara tlf. 976 08 720 E-post: klara_pedersen@hotmail.com