Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datakurs - Nettbrett og Smarttelefon

Lørenskog Pensjonistforening

Vår hverdag preges mer og mer av digital kommunikasjon, det er mange av våre medlemmer som ønsker å delta på våre planlagte datakurs. Den 21 - 22. februar 2022 kjørte vi et grunn i digital kommunikasjon. Dette var grunnkurs nr. 2 og vi vil i løpet av våren kjøre et grunnkurs til den 28 -29. mars 2022, her har vi bare noen få plasser ledig I tillegg vil vi kjøre to videregående kurs 1.

Pensjonistforbundet, sentralt har utarbeida eget kursmateriell, 2 opplæringshefter "Digital kommunikasjon" og "Data kontor" dette kursmateriellet benyttes på våre datakurs.

Denne fine gjengen deltok på vårt grunnkurs i Nettbrett og smarttelefon den 21 - 22. februar. Kurset gikk over to dager a 4 timer hver gang og hadde 8 deltagere. Dette var et kurs hvor vi lærete smarte og nyttige løsninger. Deltagerne fikk utlevert eget opplæringshefte "Digital kommunikasjon" og et vedlegg med oversikt over detaljerte funksjoner. Kurshefte var lagt opp slik at en lett kan repetere stoffet på egen hånd og for senere bruk. Kursleder var Finn Åge Løvlien og Hanna Aaraas. Kurset var gratis og ble betalt av Pensjonistforbundet, sentralt.

Dette var et nyttig og lærerikt kurs, stor interesse og ivrige oppgaveløsere.