Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dagstur til Tresfjord

Gode opplevelser i nærmiljø i strålende sol: Gamleskulen på Vike, Tresfjord kirke, Tresfjord Museum og hyggelig guiding overalt. Deilig middag på Ridderkroa.

Tresfjord Museum

Tresfjord Museum

Første stopp var Gamleskulen på Vike. Einar Skjegstad fortalte om opprinnelse, bruk, flytting og restaurering. Skolen er fra 1862, bakgrunnen var en ny lov som krevde at kretser med over 30 elever skulle ha fast skole. På Vike og Daugstad var det da til sammen 120 elever. Elevene satt sammen på 4-mannsbord, og de minste og de største elevene gikk på skole annenhver dag. Etter hvert ble skolen utdatert, men var i bruk en kort tid 1952-56 da nyskolen fra 1902 måtte utvides og moderniseres.

Interessenter sto ikke i kø da skolen sto til forfalls på et jorde. Hvem vil overta og redde bygget? Ildsjeler tok tak i skolebygget og målet ble etter hvert flytting til Montessoriskolen på Vike hvor bygget kunne brukes i undervisning i lokalhistorie. Det tok både tid og penger, støtte fra kommune og private og masse dugnad. Offisiell åpning 17.06.23.

Gamleskulen ligger flott til og er nydelig restaurert. Inne fikk vi se gamle 
skolebøker, plansjer og ikke minst: gamle skjønnskriftsbøker. Her var det
flere som falt i staver.

Gamleskulen ligger flott til og er nydelig restaurert. Inne fikk vi se gamle skolebøker, plansjer og ikke minst: gamle skjønnskriftsbøker. Her var det flere som falt i staver.

Hvordan skal det gå med elevene som idag bare
trenes på å taste på en i-pad?

Hvordan skal det gå med elevene som idag bare trenes på å taste på en i-pad?

Bibelsoge og Luthers lille katekisme var på plass

Bibelsoge og Luthers lille katekisme var på plass

Turen gikk videre innover langs fjorden, neste stopp Tresfjord kirke. Underveis fikk vi en interessant fortelling om kornsiloen på Vestnes og Statens Kornforretning som ble opprettet i 1928 for å sørge for sikker tilgang til korn i Norge. Så seint som i 1977 ble beredskapslageret for matkorn utvidet til 1 års normalforbruk. Kornsiloen på Vestnes var blant de siste som ble bygget, i 1980, med en total kapasitet på 40 000 tonn. På 90-tallet forsvant tanken om beredskap, og i 1999 ble deler av Statens Kornforretning først delprivatisert og så nedlagt. I 2003 ble hele beredskapsordningen avviklet, og fra 2014 var også ordningen med offentlige lagre av mel helt avviklet. I våre dager har beredskapstanken fått ny oppmerksomhet, i første omgang ønsker regjeringen 3 måneders beredskapslager med matkorn.

Tresfjord kirke er den tredje kjente kirka i Tresfjord. Den første var ei stavkirke, så i 1690 kom en korskirke i tømmer og så dagens kirke som ble innviet i 1828. Mye av interiøret er fra de gamle kirkene. Noe blei tatt vare på av bøndene, noe ble funnet på loftet i "nykirka" da kirka blei skikkelig restaurert til 100 årsjubileet i 1928. Alle kirkene har stått omtrent på samme sted.  Kirken ser kanskje ikke så imponerende ut utenfra, men innvendig åpenbarer det seg en fargerik og verdifull utsmykning.

Tresfjord kirke er den tredje kjente kirka i Tresfjord. Den første var ei stavkirke, så i 1690 kom en korskirke i tømmer og så dagens kirke som ble innviet i 1828. Mye av interiøret er fra de gamle kirkene. Noe blei tatt vare på av bøndene, noe ble funnet på loftet i "nykirka" da kirka blei skikkelig restaurert til 100 årsjubileet i 1928. Alle kirkene har stått omtrent på samme sted. Kirken ser kanskje ikke så imponerende ut utenfra, men innvendig åpenbarer det seg en fargerik og verdifull utsmykning.

Over korskilleveggen heger 5 malerier hvor Korsfestinga, Moses og Aron er fra gamlekirka. Prekestolen og døpefonten er fra 1600tallet.

Over korskilleveggen heger 5 malerier hvor Korsfestinga, Moses og Aron er fra gamlekirka. Prekestolen og døpefonten er fra 1600tallet.

Over prekestolen henger et antemensale fra 1300tallet, et av veldig få som er bevart og som fortsatt henger i kirken sin.

Over prekestolen henger et antemensale fra 1300tallet, et av veldig få som er bevart og som fortsatt henger i kirken sin.

Altertavla ble laget til "nykirka", men nederst er det en nattverd sene med små utskårne trefigurer, fra 1600-tallet.

Altertavla ble laget til "nykirka", men nederst er det en nattverd sene med små utskårne trefigurer, fra 1600-tallet.

Etter sosekjøtt og karamellpudding på Ridderkroa, gikk turen til hyggelige Tresfjord Museum. Bygdetunet inneholder røykestue, løe, stabbur, kvernhus, eldhus og sengebu pluss nyere hus som landhandel og et skredderverksted, ikke å forglemme premiesamlingene til Jakob Kjersem og Jakob Rypdal. Imponerende.

Litt orientering før  vandring.

Litt orientering før vandring.