Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Da er første helg med basar unnagjort

I forbindelse med at vi skal feire 50 års jubileum har vi gjennomført første økt med basar på Kiwi i Myra. Neste økt med basar blir 4. og 5. august.

Mange fine gevinster er gitt av både næringsliv og ikke minst av medlemmene :-)  Her sitter Åse Lauv og Erna Ekløf og tar imot alle som vil kjøpe lodd.

Mange fine gevinster er gitt av både næringsliv og ikke minst av medlemmene :-) Her sitter Åse Lauv og Erna Ekløf og tar imot alle som vil kjøpe lodd.

Grete Kvifte og Eva Nilsen tok første økt lørdag. Veldig mange kjøpte lodd og var enig i at Pensjonistforeningens arbeid er verd å støtte.

Grete Kvifte og Eva Nilsen tok første økt lørdag. Veldig mange kjøpte lodd og var enig i at Pensjonistforeningens arbeid er verd å støtte.