Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bygland pensjonistforeining har vorte oppretta

Det var stiftingsmøte for Bygland pensjonistforeining 1. juni 2022 på Setesdalen hotell, Bygland. Desse sit i styret: Knut William Bygland (leiar og kasserar), Birgit Haugen (sekretær), Jan Petter Veraas (nestleiar) og Olav Nese (styremedlem). Har du idéar til tema på møta, ta gjerne kontakt med nokon i styret.

Knut William Bygland var vald til leiar i Bygland pensjonistforeining.

Knut William Bygland var vald til leiar i Bygland pensjonistforeining.