Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Busstur til Roseslottet

Guidet tur den 28.04.2022

Kan også være et symbol på krigen i Ukraina i dag.

Kan også være et symbol på krigen i Ukraina i dag.

Følger intressert med

Følger intressert med

Beundrer verkenee

Beundrer verkenee

Avslutning på omvisningen.

Avslutning på omvisningen.