Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Budsjett og sanger om kjærlighet på årets første møte

Tradisjonen tro kom ordføreren på første møte i januar. Mathias Bernander er nyvalgt ordfører, og det var naturlig nok hans første besøk i Songdalen pensjonistforening tirsdag 30. januar 2024.

Den nye ordføreren Mathias Bernander

Den nye ordføreren Mathias Bernander

Som vanlig var det nesten fullt i Bestestua da pensjonistforeningen startet opp etter årsskiftet.

Kitty Nordkvist hadde ord for dagen. Hun leste diktet Vinternatt skrevet av Nelly Andersen som var fast gjest i Bestestua.

Mathias Bernander kalte sitt foredrag "Budsjett for Kristiansand 2024 - Utsikter, utfordringer og muligheter".

Han understreket at partiene i fjorårets valgkamp hadde respekt for hverandre. De satte fokus på de sakene som berørte folk.

Å bli ordfører er som å hoppe på et tog i fart. Kristiansand kommune har ca 10 milliarder i omsetning.

Før møtet hadde han bedt administrasjonen undersøke hvordan regnskapet for 2023 lå an. Foreløpige tall viser at skatteinngangen ble høyere enn forventet, og at kapitalinntektene økte merkbart i november og desember. Et forventet underskudd synes derfor å bli snudd til et overskudd på ca 50 millioner. Men understreket han, det er for lite for en kommune som Kristiansand.

Renteøkningen gir et strammere driftsbudsjett. Han nevnte salget av parkeringshuset Kilden som vil gi innsparing. Ved framtidige innsparinger vil helse og oppvekst bli skjermet.

Kristiansand er 5. best i landet når det gjelder levering av tjenester.

Han understreket at 2,1 promille bør være makstak for eiendomsskatt.

At eldre er en ressurs skal dokumenteres i en tydelig seniorpolitikk.

Det er for mange personer i kommunen som står utenfor arbeidslivet. Han etterlyste større samspill.

I den forbindelse trakk han fram stillinger som husassistenter på Songdalstunet. De skal frigjøre fagfolkene som arbeider der.

Av investeringer i Songdalen nevnte han oppgradering av langtidsavdelingen på Songdalstunet, Greipstadhallen og Sygna kultursenter. Likeså tilskudd til Porsmyr, fortau til Svartjønnheia og Kilen naturpark.

Kjell Erik Jørgensen og Nina Irslinger kalte sitt program "Sanger om musikk og kjærlighet".

Nina Irslinger spilte piano og Kjell Erik Jørgensen sang. Vi fikk høre et bredt utvalg av kjente sanger som I love you because, Love me tender og Maria og Somewhere fra West side story.

Ulike blokkfløyter, fra mini til den helt store, ble presentert av Nina Irslinger. Hun hadde også med seg en keltisk harpe som hun spilte "O Danny Boy" på.

Lillebjørn Nilsen ble minnet med "Barn av regnbuen".

Som vanlig var det allsang, god mat og utlodning.

Kjell Erik Jørgensen og Nina Irslinger

Kjell Erik Jørgensen og Nina Irslinger

Nina Irslinger med den største blokkfløyta.

Nina Irslinger med den største blokkfløyta.