Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Budsjett og muntre historier fra vest i fylket

Det var fullt hus i Bestestua på første møte i 2023. Ordfører Jan Oddvar Skisland orienterte med bakgrunn i kommunens budsjett for 2023, og Ole Z. Thorkildsen underholdt med artige historier fra vestre del av Agder.

Ordfører Jan Oddvar Skisland orienterte og fortalte om å være ordfører i en ny kommune.

Ordfører Jan Oddvar Skisland orienterte og fortalte om å være ordfører i en ny kommune.

Songdalen Pensjonistforening startet opp møtesesongen for 2023 tirsdag 31. januar i Bestestua på Nodeland. Tradisjon en tro var ordføreren invitert.

Elen Bente Syverstad hadde ord for dagen. Hun tok utgangspunkt i "Dagen i dag", men fant ut at det var ikke mye spesielt på denne dagen. Derfor gikk hun over til å si mer om dagen to dager fram 2. februar. Da er det Kyndelsmesse som er avsatt på primstaven. Det er 20. dag jul. Da kan jula jages ut. Det var også denne dagen bjørnen snudde seg i hiet.

Ordfører Jan Oddvar Skisland innledet med å si at Kristiansand nå har ca 115.000 innbyggere og er i stadig vekst. Det skjer mye positivt i regionen.

Flere lever lengere, og dette er en utfordring. Både Songdalen, Søgne og Kristiansand hadde god eldreomsorg. Men når flere har behov for hjelp vil utfordringen være å skaffe nok personale. Det må utdannes flere.

I Kristiansand kommune er det ca 10.000 tilsette. De store sektorene er helse. og omsorg og undervisning. Tallet på elever i grunnskolen holder seg jevnt, men flere krever et tilpasset opplegg.

Hortemohallen er snart ferdig, og kommunen har tatt ansvar for driften.

Songdalstunet vil få en markert oppgradering. Det arbeides videre med sentrumsplanen for Nodeland. Det er foreløpig ikke noen løsning når det gjelder nytt skolebygg. Han nevnte flere aktuelle alternativer.

Kristiansand kommune kommer best ut i sammenliknet med landets største kommuner.

Sammensetningen av kommunestyret var ganske krevende. Det var 15 partier, og mange av de folkevalgte har skiftet parti i perioden. Men det har gått nesten bedre en forventet, mente ordføreren.

Til slutt dvelte Skisland ved de store forskjeller i samfunnet. Dette er en stor utfordring. Han viste til en rapport som fastslo at det ikke hadde vært så store forskjeller i Norge siden 1920-tallet.

Ole Z. Thorkildsen fra Flekkefjord underholdt med muntre i historier fra vestfylket. Han sang også noen selvkomponerte sanger med gitar.

Han fikk latterdøra opp hos de frammøtte, og bidrog til en trivelig kveld.

Som vanlig var det sang og musikk, mat og utlodning.

Ole Z. Thorkildsen

Ole Z. Thorkildsen

Fullt hus i Bestestua.

Fullt hus i Bestestua.