Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Brannvern er viktig!

Minikurs i brannsikkerhet.

Brannsjef Ståle Rasmussen, Sortland kommune. Foto: Bjørn Pettersen

Brannsjef Ståle Rasmussen, Sortland kommune. Foto: Bjørn Pettersen

Brannsjefen ga oss viktig informasjon om brann forebygging.

Et godt besøkt medlemsmøte 3. mars fulgte nøye med når brannsjef Ståle Rasmussen fortale om hvordan vi kan forhindre brann i hjemmet.

Han viste oss enkle tiltak som kan hjelpe oss i hverdagen til å forhindre brann eller branntilløp.

Du kan høre/se en liten video av hans foredrag her: Brannvern - Eidsfjord pensjonistforening - YouTube

Full oppmerksomhet fra møtet: Foto: Bjørn Pettersen

Full oppmerksomhet fra møtet: Foto: Bjørn Pettersen

Takk for innsatsen. Fungerende leder Lillian Grøsnes overrakte blomster til brannsjefen. Foto: Bjørn Pettersen

Takk for innsatsen. Fungerende leder Lillian Grøsnes overrakte blomster til brannsjefen. Foto: Bjørn Pettersen

Demonstrasjon av brannteppe. Foto: Bjørn Pettersen

Demonstrasjon av brannteppe. Foto: Bjørn Pettersen