Brannvern er viktig!

Minikurs i brannsikkerhet.

Brannsjef Ståle Rasmussen, Sortland kommune. Foto: Bjørn Pettersen

Brannsjef Ståle Rasmussen, Sortland kommune. Foto: Bjørn Pettersen

Brannsjefen ga oss viktig informasjon om brann forebygging.

Et godt besøkt medlemsmøte 3. mars fulgte nøye med når brannsjef Ståle Rasmussen fortale om hvordan vi kan forhindre brann i hjemmet.

Han viste oss enkle tiltak som kan hjelpe oss i hverdagen til å forhindre brann eller branntilløp.

Du kan høre/se en liten video av hans foredrag her: Brannvern - Eidsfjord pensjonistforening - YouTube

Full oppmerksomhet fra møtet: Foto: Bjørn Pettersen

Full oppmerksomhet fra møtet: Foto: Bjørn Pettersen

Takk for innsatsen. Fungerende leder Lillian Grøsnes overrakte blomster til brannsjefen. Foto: Bjørn Pettersen

Takk for innsatsen. Fungerende leder Lillian Grøsnes overrakte blomster til brannsjefen. Foto: Bjørn Pettersen

Demonstrasjon av brannteppe. Foto: Bjørn Pettersen

Demonstrasjon av brannteppe. Foto: Bjørn Pettersen