Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bowling

Lørenskog Pensjonistforening

På grunn av koronasituasjon har vår aktivitet vert avlyst, nå ser vi frem mot høsten og gleder oss til å kunne få lov å møtes igjen. Vi planlegger å starte opp igjen 10. august. Vi bowler hver tirsdag på Metro fra kl. 11.30 - 13.00. Det koster kr. 60.- pr gang. Det arrangeres 2 konkurranse-turer i året. Kontaktperson: Else Marie Baümgartner