Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bli med på Vår dag!

Søk om inntil 25.000 kroner som din forening kan bruke til å markere Eldredagen 1. oktober.

Har din lokalforening lyst til å markere Frivillighetens år med et «VÅR DAG»-arrangement? (Illustrasjonsfoto: iStock)

Har din lokalforening lyst til å markere Frivillighetens år med et «VÅR DAG»-arrangement? (Illustrasjonsfoto: iStock)

2022 er Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. 

Eldredagen er «Vår dag»

Gjennom hele Frivillighetens år kan organisasjoner velge seg en dag for å bli med på feiringen og sette inn et ekstra støt for å synliggjøre seg selv. «VÅR DAG» er en nasjonal markering som involverer alle i den norske frivilligheten. 

For Pensjonistforbundet falt det naturlig å velge FNs internasjonale dag for eldre, lørdag 1. oktober 2022, som «Vår dag».

Gjennom den offisielle støtteordningen kan derfor Pensjonistforbundets lokalforeninger søke om inntil 25.000 kroner til et lokalt «Vår dag»-arrangement den 1. oktober. 

Bruk dagen slik dere selv vil

Dere bestemmer hva dere vil bruke dagen til – så her er det bare å bruke fantasien.

Dere kan inviterer til gatefest, åpent hus med ulike aktiviteter/servering/underholdning, natursti med grilling, arrangere martna, en konsert eller et show, ha stand på torget med servering/underholdning/leker osv.

Det viktige er at dere får vise frem hvem dere er, at lokalsamfunnet får anledning til å bli kjent med Pensjonistforbundet som organisasjon og se hva slags aktiviteter vi driver med lokalt.

Slik søker dere om støtte

Har din lokalforening lyst til å markere Frivillighetens år med et «VÅR DAG»-arrangement, og vil søke støtte? 

Her er 8 trinn som enkelt beskriver hvordan du går frem for å søke: https://frivillighetensar.no/veiledning-til-vr-dagsttte

Er du medlem i en av våre lokalforeninger, sitter på en god idé til et arrangement og ønsker å bidra, må du veldig gjerne ta kontakt med foreningen din. 

Men ikke vent for lenge, søknader om støtte til lokale arrangementer må sendes inn i tidsrommet 1. - 15. juni 2022 ved å bruke søknadsskjemaet som ligger her: https://frivillighetensar.no/vardag/soknad

Når dere får tilbakemelding på søknadene, som vil være medio august, legger dere arrangementene ut på lokalforeningens nettsider og eventuelle Facebook side. I tillegg vil vi lage en landsoversikt over «VÅR DAG»-arrangementene med kobling til det lokale arrangementet.

Spørsmål? Kontakt gjerne prosjektleder Grethe Fladmark på e-post. Hun kan bistå foreningen din med råd og vink.