Bli med på pensjonisttur til Stadtlandet - 31.08.21.

Vi besøker Selje - Leikanger - Vestkapp - Ervik