Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bli kjent tur til Sveinungsplass, ved Storelva!

Erling Lilleholt ønsket Holt pensjonistforening velkommen til Storelva.

Bli kjent tur til Sveinungsplass, ved Storelva!

Erling Lilleholt ønsket Holt pensjonistforening velkommen til Storelva.

En smule skepsis på grunn av været, men det ble helt topp forhold. Vi kunne glede oss i et par timer i denne oasen ved Storelva.

Etter en kaffepause og natursti orienterte Erling om Storelva, og dennes historie.

Vi fikk høre om utvikling fra musling, gjennom ørret til laks. Men også om de andre leveveiene, som sagbruk og tresliperi.

Han kunne fortelle om de gamle stiene, som alle hadde retning mot kirka. Fra gammelt av var det ved kirken vi fikk nyheter og lærte om dyrkingsmetoder, og hvor det ble formidlet fagkunnskap.

I disse dager bygges det ny laksetrapp ved Fosstveit, og det skal byttes ut nett i inntaket ved kraftverket. Når kraftverket i Hammerdammen kommer, vil her også bli fungerende lakstrapp. Når dette er på plass er det håp om laks heilt til Vegårshei.

35 var med her.

Holt pensjonistforening har igjen 2 turer i sommer, 1. - 4.08 til Fyn, her er noe plass. Dagsturen til Flekkefjord 16.08 er fulltegnet.