Bli kjent tur til Langmyr på Songe.

Opprinnelig var Langmyr en husmannsplass. Olderfar til Ivar Langemyr kjøpe plassen i 1903. Han kom fra Kjenndalen på Vegårshei. Søskene hans hadde reist til Amerika, noe han også tenkte å gjøre, men ble påvirket til å bli heime og ta seg av sin mor der. Så fikk han kjøpt Langmyr og bosatte seg der.

Langmyr.

Langmyr.

Bli kjent tur til Langmyr på Songe.

Langmyr ligger ca 4 km inn fra ”Songedumpa” og ca 200 meter over (havet) Songevann.

Bilveien inn her ble bygd midt på 60 tallet.

Opprinnelig var Langmyr en husmannsplass. Olderfar til Ivar Langemyr kjøpe plassen i 1903. Han kom fra Kjenndalen på Vegårshei. Søskene hans hadde reist til Amerika, noe han også tenkte å gjøre, men ble påvirket til å bli heime og ta seg av sin mor der. Så fikk han kjøpt Langmyr og bosatte seg der.

Hjørdis og Ivar som har drevet Langmyr i over 30 år overlater nå til eldste mann, en ny Jon Langmyr.

Holt pensjonistforening fikk gleden av å komme på besøk her. 30 pensjonister var samlet i hagen, og etter hvert på låven. Her hadde Ivar rigget til ”Kinosal”, og vi fikk se gamle bilder fra Songe. Her ble vist minner fra veibygging til Langmyr, E18 gjennom Songedumpa og mange mennesker i sosiale samlinger. Mye elgjakt, men også fra åpning av veien til Sandvann. Fylketsskogmester  Sætrang plantet furu ved åpningen, --som aldri levde opp.

Takk til Hjørdis og Ivar Langmyr for en hyggelig stund, i felles lag.

Ref;

 Tore Moen

Ivar Langmyr ønsker velkommen.

Ivar Langmyr ønsker velkommen.

30 pensjonister samlet i hagen på Langmyr.

30 pensjonister samlet i hagen på Langmyr.

På låven fikk vi se mimrebilder fra Songe.

På låven fikk vi se mimrebilder fra Songe.