Bli-kjent-møte 11.01.23.

Det møtte 49 pensjonister, herav 19 som ikke var medlemmer.

Det møtte 49 pensjonister, herav 19 som ikke var medlemmer.

7 nye medlemmer ble vervet på møtet og flere tok med innmeldingsblanketter hjem og lovte å framsnakke laget.

Det ble tatt bilder og Vestnesavisa vil lage en positiv omtale om møtet.

For et år siden hadde laget ,som da het Vike pensjonistlag ,kun 32 medlemmer med høy gjennomsnittsalder og stod i fare for å måtte legge ned.    Vågstranda,som er nabobygda, hadde da ikke eget lag. Det ble da vedtatt å endre navn til Vike og Vågstranda pensjonistlag da Vågstranda har flyttet kommunegrensa og tilhører Vestnes kommune siden 01.01.21

Vi har nå fått en ny giv i laget og klart å doble medlemstallet siste året.

Det var et veldig trivelig møte som vi håper skal bidra til at laget skal vekse  

Før møtet satte vi opp en liste over ikkemedlemmer i våre to bygder og  sendte invitasjon til de med sms og presiserte at det var gratis adgang med god mat og underholdning.

 Vi anbefaler å ta direkte kontakt med aktuelle medlemmer for å få de å møte opp .

Møtet startet kl 16.00 og sluttet kl 19.00

Terje Talberg

Terje Talberg