Bergen Pensjonistforening Årsmøte torsdag 17. februar kl. 1200-1430

Bergen Pensjonistforening holder årsmøte torsdag 17. februar kl. 1200-1430. Dagsorden etter vedtektene. Vi holder årsmøtet på Bergen off. bibliotek i Strømgaten, i auditoriet. Etter årsmøtet blir det sosialt samvær og idédugnad. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen10. februar.

Kviss: Hvor er dette?

Kviss: Hvor er dette?

Vi har lykkes i å finne et lokale som støtter både våre behov og koronareglene. Sett av datoen i din kalender og kom på det viktige årsmøtet i foreningen.