Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år

Pensjonistforbundet ber regjeringen om å utvide retten til sykepenger for ansatte som har fylt 70 år og gi arbeidstakere over 67 år rett til dagpenger.

Pensjonistforbundet mener arbeidstakere over 67 år bør ha rett til dagpenger ved permittering. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet mener arbeidstakere over 67 år bør ha rett til dagpenger ved permittering. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Opprinnelig publisert 24. mars 2020 – av Bjørg Karin Bjåland Buttedahl

I denne særskilte situasjonen, med et stort antall permitteringer, er vi bekymret for de økonomiske konsekvensene for ansatte over 67 år, da retten til dagpenger faller bort når man fyller 67 år. Vi ber om at retten til dagpenger må utvides til å også gjelde ansatte over 67 år. 

Pensjonistforbundet viser til at arbeidstakere over 70 år ikke har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller NAV. Vi er bekymret for konsekvensene denne regelen kan ha i disse tider. Det kan gjøre at enkelte ansatte i denne aldersgruppen vil gå på jobb lengre enn hva som er forsvarlig, for å unngå å tape inntekt. En slik avgjørelse vil dessverre kunne bidra til å spre smitten ytterligere.

Vi mener dette er aldersdiskriminering, der arbeidstakere over 67 og 70 år presses til å gå over på alderspensjon ved permittering eller sykdom. 

Du kan lese brevet fra Pensjonistforbundet til Arbeids- og sosialdepartementet under:

Vedlegg

Brev til Arbeids- og sosialkomiteen og Arbeids- og sosialdepartementet

brev-til-arbeids-og-sosialdepartementet-og-arbeids-og-sosialkomiteenpdf.pdf