Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Behovsmelding for Kvaløya bo- og velferdssenter (Kvaløya BOV 2030)

Behovet for et nytt bo- og velferdssenter til erstatning for dagens sykehjem på Kvaløysletta er påtrengende. Kommunen har derfor igangsatt et prosjekt der målsettingen er å få bygd og satt i drift et moderne bo- og velferdssenter tilpasset fremtidens behov. Målsettingen er at senteret skal være i drift i 2030.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Første fase i arbeidet med å realisere et nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta - utarbeiding av en behovsmelding - er nå sluttført og behandlet i kommunestyremøte 27. september i år. Vedlagt finner dere behovsmeldingen og kommunestyrets vedtak. Dere kan også følge prosjektet på hjemmesiden til Tromsø kommune (søkeord " Kvaløya BOV 2030").

Styret i Kvaløya pensjonistforening har vært invitert inn i arbeidet med behovsmeldinga og har deltatt i flere prosjektmøter der vi etter beste evne har meldt inn behovene vi ser for oss eldre i bydelen og som forening for de eldre i bydelen.

Styret tar gjerne i mot kommentarer og innspill som vi kan ta med oss i den videre dialogen med prosjektledelsen i Tromsø kommune.