Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Behov for kontakt via hjelpetelefon?

Her er aktuelle telefonnumre og internettsider:

  • Ring 113 dersom det er akutt og står om liv.
  • Ring 116 117 om du trenger øyeblikkelig hjelp.
  • Kirkens SOS - 20 40 00 40 døgnåpent krisetjeneste på telefon
  • Kirkens SOS - internett: kirkens-sos.no
  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 døgnåpent. Man kan være anonym, og dem som svarer har taushetsplikt.
  • LEVE 22 36 17 00 (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord).
  • Anonyme Alkoholikere: 911 77 770 (bemannet på alle hverdager fra klokken 10.00 – 22.00)
  • Anonyme Narkomane: 905 29 359 (bemannet alle dager fra klokken 10.00 – 22.00)
  • På nettsiden https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og.nettsteder finnes det en oversikt over langt flere telefontjenester og nettsteder hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.