Behov for kontakt via hjelpetelefon?

Her er aktuelle telefonnumre og internettsider:

  • Ring 113 dersom det er akutt og står om liv.
  • Ring 116 117 om du trenger øyeblikkelig hjelp.
  • Kirkens SOS - 20 40 00 40 døgnåpent krisetjeneste på telefon
  • Kirkens SOS - internett: kirkens-sos.no
  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 døgnåpent. Man kan være anonym, og dem som svarer har taushetsplikt.
  • LEVE 22 36 17 00 (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord).
  • Anonyme Alkoholikere: 911 77 770 (bemannet på alle hverdager fra klokken 10.00 – 22.00)
  • Anonyme Narkomane: 905 29 359 (bemannet alle dager fra klokken 10.00 – 22.00)
  • På nettsiden https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og.nettsteder finnes det en oversikt over langt flere telefontjenester og nettsteder hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.