Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Befaring til Dagsturhytta

Vegårshei Kommune inviterte til befaring / vurdering av tursti til Dagsturhytta

Onsdag 21. juni 2023 - En fin gjeng som var med på å vurdere mulige turstitrase'er til Dagsturhytta.

Onsdag 21. juni 2023 - En fin gjeng som var med på å vurdere mulige turstitrase'er til Dagsturhytta.

Dagsturhytta er påbegynt og det blir spennende når den kommer på plass

Dagsturhytta er påbegynt og det blir spennende når den kommer på plass

Det blir at ny topp som blir populær å komme opp til.

Det blir at ny topp som blir populær å komme opp til.

Lars Mosberg Midbøe og hunden satte pris på oppmøtet og alle innspillende på mulige sti-muligheter. Viktig at det blir flere trase'er
slik at det blir mulig med rundtur.

Lars Mosberg Midbøe og hunden satte pris på oppmøtet og alle innspillende på mulige sti-muligheter. Viktig at det blir flere trase'er slik at det blir mulig med rundtur.

Gudrun Helga Myhre (styremedlem i VP) , Kristine Simonstad, leder av Vegårshei Frivilligsentral og Eva Nilsen (sekretær i VP)

Gudrun Helga Myhre (styremedlem i VP) , Kristine Simonstad, leder av Vegårshei Frivilligsentral og Eva Nilsen (sekretær i VP)