Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bedre rettigheter for ansatte over 67 år - nå!

Ansatte over 67 år har ikke gode nok rettigheter i arbeidslivet. Det vil Pensjonistforbundet gjøre noe med.

Ansatte over 67 år har svakere rettigheter når det gjelder sykepenger. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Ansatte over 67 år har svakere rettigheter når det gjelder sykepenger. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Et av Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2022 er bedre rettigheter for arbeidstakere over 67 år.

I dag er den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven 72 år, og det oppfordres til at arbeidstakere må stå lenger i jobb. I tillegg innebærer pensjonsreformen at hvert årskull må jobbe litt lenger enn det forrige for å kompensere for «levealdersjusteringen» av pensjonen.

Begrensede rettigheter

Til tross for at flere jobber lenger har ikke rettighetene som arbeidstaker fulgt etter. I dag kan man ikke få dagpenger etter 67 år. Det har rammet mange det seneste året, siden flere arbeidstakere har blitt permittert som følge av pandemien.

Ansatte over 67 år har også svakere rettigheter når det gjelder sykepenger. Mellom 67 år og 70 år har man en begrenset rett til sykepenger, for en kortere periode enn for yngre arbeidstakere. Etter fylte 70 år har man ikke krav på sykepenger fra folketrygden.

Opp i Stortinget

Pensjonistforbundet mener reglene bør endres slik at eldre arbeidstakere får styrket sine rettigheter ved sykdom og permittering. FrP har nå fremmet et forslag om å sikre rett til dagpenger og sykepenger frem til fylte 72 år.

Saken behandles i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, hvor fristen for levering av innstilling er satt til 23. mars. Endelig behandling og votering er forventet 8. april.