Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bedrageri mot eldre...

Sikker bruk av telefon, nettbrett og PC

Knut Olsen og Susanne Hærås informerte om nettsvindel.

Knut Olsen og Susanne Hærås informerte om nettsvindel.

Hvordan unngå svindel på nett og telefon?

Knut Olsen fra Kristiansand Pensjonistforening og Susanne Hærås fra Politiet holdt et engasjert foredrag om dette viktige temaet på møtet mandag 28. August. Det var et fullsatt møterom på Kongens Senter med over 60 tilhørere som fulgte godt med.

Det ble poengtert at det er viktig å være observant og bruke nettvett!

  • Vær særlig obs ved oppringninger fra ukjente telefonnr.
  • La være å åpne mistenkelige meldinger fra ukjente.
  • Ikke trykk på linker i meldinger, - selv om de er fra tilsynelatende kjente instanser.
  • Bruk hjemmesidene til banken, - ikke tro at alle mail du får er ekte!
  • Bruk helst sterke passord, - "vanskelige" passord
  • Og pass på passordene. Passordet er bare ditt!

Ved svindel eller mulige svindler kan man kontakte Susanne Hærås eller Per Øgrey Brandsdal hos Politiet i Kristiansand, - på Facebook, Twitter eller via telefon 38 13 60 00.

Susanne Hærås fra Politiet svarer på spørsmål fra salen...

Susanne Hærås fra Politiet svarer på spørsmål fra salen...

Asbjørn Arntsen og Birte Myhrstad fra Kulturrulatoren underholt med friske sanger og musikk.