Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bør vurdere makspris på strøm

Pensjonistforbundet etterlyser bedre økonomiske tiltak fra regjeringen for dem som trenger det mest.

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet ber regjeringen vurdere ytterligere senkninger i avgiftsnivået på strøm, og se på mulighetene for å fjerne eller redusere merverdiavgiften. Pensjonistforbundet har tidligere tatt til orde for å redusere både elavgiften og merverdiavgiften direkte via strømregningen.

Vi mener også at regjeringen bør vurdere mulighetene for å innføre grenser for makspris på strøm.

Strømstøtte via bostøtte

Pensjonistforbundet stiller spørsmål ved forlengelsen av den generelle strømpakken for alle, fordi vi mener regjeringen i større grad burde ha prioritert dem som har minst. Fremtidige tiltak for de som har den svakeste økonomien, kan vi ikke se i tilstrekkelig grad.

Pensjonistforbundet foreslår å øke inntektsgrensene i bostøtten samt økt strømstøtte til mottakerne av bostøtte. 

Prekært 

Tiltakene som er foreslått, treffer alle strømkunder likt. Pensjonistforbundet mener det er mer prekært å få på plass tiltak som treffer de med aller størst behov. De som har minst penger å bruke på strømregningen, har ofte også det laveste strømforbruket.

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad.

Økte inntekter på strøm fra utlandet, bør bety at vi klarer å omfordele mer penger til nettopp de som sliter mest med å betale strømregningene. De som trenger mest, bør få mest.

Last ned Pensjonistforbundets høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet her: