Bør vurdere makspris på strøm

Pensjonistforbundet etterlyser bedre økonomiske tiltak fra regjeringen for dem som trenger det mest.

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet ber regjeringen vurdere ytterligere senkninger i avgiftsnivået på strøm, og se på mulighetene for å fjerne eller redusere merverdiavgiften. Pensjonistforbundet har tidligere tatt til orde for å redusere både elavgiften og merverdiavgiften direkte via strømregningen.

Vi mener også at regjeringen bør vurdere mulighetene for å innføre grenser for makspris på strøm.

Strømstøtte via bostøtte

Pensjonistforbundet stiller spørsmål ved forlengelsen av den generelle strømpakken for alle, fordi vi mener regjeringen i større grad burde ha prioritert dem som har minst. Fremtidige tiltak for de som har den svakeste økonomien, kan vi ikke se i tilstrekkelig grad.

Pensjonistforbundet foreslår å øke inntektsgrensene i bostøtten samt økt strømstøtte til mottakerne av bostøtte. 

Prekært 

Tiltakene som er foreslått, treffer alle strømkunder likt. Pensjonistforbundet mener det er mer prekært å få på plass tiltak som treffer de med aller størst behov. De som har minst penger å bruke på strømregningen, har ofte også det laveste strømforbruket.

Pensjonistforbundet er åpen for å avhjelpe de første 1000 kilowattimene i større grad.

Økte inntekter på strøm fra utlandet, bør bety at vi klarer å omfordele mer penger til nettopp de som sliter mest med å betale strømregningene. De som trenger mest, bør få mest.

Last ned Pensjonistforbundets høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet her: