Avlyst pga. sykdom

avlyst møte i oktober

Årstadveien 17.

Årstadveien 17.

Medlemsmøte 18. november

Neste medlemsmøte i Bergen pensjonistforening, på torsdag 18. november, legges til Alrek helseklynge, det flotte nye bygget på tomten der Odontologen engang lå.

Adressen er Årstadveien 17. 

Møtet starter 12:00 og varer til ca 14:30 

Vi får informasjon og omvisning, og deretter blir det vanlige lagssaker. 

  Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

  Alrek helseklynge er et internasjonalt kraftsentrum for helseforskning. Klyngedeltakerne skal sammen gå nye veier for å finne gode forebyggingsstrategier og løsninger på lokale og globale helseutfordringer.