Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AVLYST - Tur til Geilo 13.-15. april 2021

3-dagers tur med buss til Geilo og Vestlia Resort med kunst- og kulturopplevelser samt felles aktiviteter.

Lodge-hotell Vestlia Resort

Medlem:    Kr. 3.320,- per person i dobbeltrom, kr. 3.920,- i enkeltrom.

Ikke medlem:  Kr. 4.020,- per person i dobbeltrom, kr. 4.620,- i enkeltrom.

Bindende påmelding via betaling til kto. 1506.47.89314 innen 17. mars 2021. Husk å merke betalingen med avsender.

Maks 35 deltakere. Smittevern vil bli fulgt i henhold til gjeldende regler.

Innbetalt beløp refunderes ved avlysning p.g.a corona-restriksjoner.

Evt. spørsmål kan rettes til:

Leder Kine Langum – tel. 922 41 597

Sekr. Barbro Bylund – tel. 992 62 349

Rett til programendringer forbeholdes.

Vedlegg